Κεντρικός ομιλητής: Πρόδρομος Τσιαβός

blog-image

Ανοικτότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη: όρια και προκλήσεις

Bio

Ο Πρόδρομος είναι ο επικεφαλής της ομαδας Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στον Όμιλο Ωνάση και Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο για την Ανοικτή Επιστήμη, OpenAIRE. Έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και ίδρυσε την Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Διαθέτει πάνω από 200 δημοσιεύσεις και εισηγήσεις σχετικά με την Πολιτική Πολιτισμού, την Ηθική και την Ηθική εκ σχεδιασμού, την ανοικτή επιστήμη, τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και την πολιτική και στρατηγική καινοτομίας. Ο Πρόδρομος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Καινοτομίας στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Επιτρεπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ευρεσιτεχνίας. Διδάσκει Δίκαιο και Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Οικονομικο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Εθνικο Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων.