Κεντρικός ομιλητής: Philipp Tomsich

blog-image

Το RISC-V είναι αρθρωτό και επεκτάσιμο: γέφυρα μεταξύ διαφοροποιημένων υλοποιήσεων.

Στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο της ανοιχτής αρχιτεκτονικής επεξεργαστών RISC-V, η δυαδική μετάφραση αναδύεται ως ένας κρίσιμος παράγοντας για τη συνεχή εξέλιξη και καινοτομία της, αντιμετοπίζοντας αποτελεσματικά οποιαδήποτε δυνητική διάσπαση που προκύπτει από νέες επεκτάσεις. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εξασφαλίσει απροσκόπτη συμβατότητα προς τα πίσω και να επιταχύνει την υιοθέτηση του RISC-V, βοηθώντας την ομαλή μετάβαση από παλαιότερες αρχιτεκτονικές. Η δυαδική μετάφραση είναι μια ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία με υψηλού προφίλ υλοποιήσεις. Αναγνωρίζεται ως υποδομή ή “κοινό αγαθό” και απαιτεί πρόσβαση σε πηγές ανοικτού κώδικα για τη μέγιστη αξιοποίηση των οφελών της για ολόκληρη την κοινότητα του RISC-V. Πρόσφατα ξεκινήσαμε μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και συνεχή διαχείριση ενός συστήματος δυαδικής μετάφρασης πολλαπλών αρχιτεκτονικών επεξεργαστών, ανοικτού κώδικα. Αυτή η παρουσίαση παρέχει μια ενημέρωση για την πρόοδο της Open Binary Translation Alliance, συνοψίζει την προτεινόμενη αρχιτεκτονική του πλαισίου δυαδικής μετάφρασης ανοικτού κώδικα και παρουσιάζει ένα παράδειγμα υλοποίησης που λειτουργεί σε RISC-V.

Η ομιλία θα γίνει στα Αγγλικά.

Bio

Ο Δρ. Philipp Tomsich είναι ο ιδρυτής και βασικός μηχανικός της VRULL, μιας εταιρείας που επικεντρώνεται στα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και τη δημιουργία και βελτιστοποίηση παρεμβάσεων σε λειτουργικά συστήματα επόμενης γενιάς για αρχιτεκτονικές ARMv8 και RISC-V. Ο Δρ. Tomsich έχει εμπειρία στα συστήματα εκτέλεσης (συμπεριλαμβανομένων των Java VM, των μεταγλωττιστών, των πυρήνων λειτουργικού συστήματος και της στατικής ανάλυσης κώδικα), σε εφαρμογές υψηλής αξιοπιστίας, ασφαλούς/αξιόπιστης εκκίνησης και ενσωματωμένων συστημάτων. Έχει εργαστεί σε γλώσσες και μεταγλωττιστές για πολυπύρηνα συστήματα για πάνω από είκοσι χρόνια και έχει ηγηθεί πολλών έργων για εφαρμογές υψηλής αξιοπιστίας. Αφού ξεκίνησε ως μηχανικός μεταγλώττισης στη Silicon Graphics Inc., εργάστηκε ως σύμβουλος IT στην τραπεζική και κυβερνητική βιομηχανία για αρκετά χρόνια. Κατείχε θέσεις διδασκαλίας και έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου αποφοίτησε με πτυχίο και διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών. Πριν από την VRULL, ίδρυσε την εταιρεία Software and Hardware Theobroma Systems, που προσέφερε προσαρμοσμένες και τυποποιημένες αρθρωτές λύσεις για υπολογισμούς υψηλής αξιοπιστίας (αργότερα εξαγοράστηκε από την Cherry GmbH). Ο Philipp υποστηρίζει σήμερα την αποστολή της RISC-V ως Πρόεδρος της οριζόντιας επιτροπής εφαρμογών και εργαλείων. Σε αυτήν τη θέση εποπτεύει την επέκταση του οικοσυστήματος λογισμικού για το RISC-V, την τυποποίηση υλοποιήσεων, και την ανάπτυξη εργαλείων μοντελοποίησης απόδοσης και δυναμικής/στατικής ανάλυσης. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του RISC-V (ως εκλεγμένος εκπρόσωπος για το Επίπεδο Στρατηγικής Μέλους), συνεχίζοντας να προωθεί το οικοσύστημα λογισμικού, και να εργάζεται για να καταστήσει το RISC-V την κορυφαία αρχιτεκτονική για την καινοτομία στο λογισμικό. Πρόσφατα, ο Δρ. Tomsich εξελέγη επίσης ως Αντιπρόεδρος στην Τεχνική Επιτροπή Διεύθυνσης της RISC-V International, κάτι που τον τοποθετεί στο κέντρο της εξέλιξης και της αναμόρφωσης των διαδικασιών ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής.